Kritiek op rapport luchtkwaliteit van Europees Milieuagentschap (EEA)

Bron: Rijnmond.nl

Het Europees Milieuagentschap (EEA) kwam op 17 juni met een rapport van steden met de beste dan wel slechtste luchtkwaliteit in Europa (link). Op Amsterdam en Nijmegen na zouden veel steden in Nederland het relatief goed doen, zo ook Rotterdam. Maar al een dag later is daar kritiek op vanuit kinderlongarts Ismé de Kleer; ze is er van overtuigd dat de cijfers van het EEA niet kloppen.

Zij behandelt dagelijks kinderen uit Rotterdam met klachten die te maken hebben met gebrek aan schone lucht. De meeste van deze kinderen wonen vlakbij een industrieterrein, op de aanvliegroute van het vliegveld of langs de snelwegen. “Zij moeten vaak naar het ziekenhuis komen omdat ze aan astma lijden of andere klachten aan de luchtwegen hebben. Hun klachten houden verband met de slechte luchtkwaliteit. Daar maak ik mij zorgen om.”

Een verklaring voor de cijfers heeft de kinderlongarts: “We moeten kritisch naar de getallen kijken”, zegt De Kleer. “Die komen uit drie meetstations en die staan toevallig niet in gebieden waar de luchtkwaliteit slecht is. Het gaat ook om gemiddelden over de afgelopen twee jaar. Ook het coronajaar, waarin de lucht schoner was, is meegenomen in de cijfers. Die halen het gemiddelde ook naar beneden.” Daar komt volgens de longarts bij dat de zogenoemde piekbelasting niet is meegenomen in de cijfers. “Dat zijn nou juist momenten waarop de klachten bij kinderen toenemen. Denk aan de enorme smog die de afgelopen dagen in de lucht hing.” Hiermee onderstreept zij dus de kanttekeningen van Guus Velders, luchtkwaliteitsonderzoeker bij het RIVM, die al gelijk de uitslag relativeerde en het kleine aantal meetstations in Nederlandse steden daarbij benadrukte.

De Kleer was een van de tientallen artsen en wetenschappers die ruim twee maanden geleden de Haagse politiek opriepen om zo snel mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. “Ik heb een patiëntje van tien dat ik jaren heb behandeld”, vertelt De Kleer. “Ze woonde in Rotterdam en is drie maanden geleden verhuisd naar Hellevoetsluis. Het gaat nu heel goed met haar en ze hoeft ook veel minder medicijnen tegen astma te gebruiken. De verwachting is dat ze na de zomer helemaal kan stoppen met de medicatie. Ze heeft dus jarenlang zoveel medicijnen moeten slikken en is daar dus binnenkort helemaal vanaf, omdat ze niet meer in een gebied woont waar de luchtkwaliteit slecht is.”

Photo of Rotterdam by Gerard Lakerveld on Unsplash

Shopping Cart