In heel Nederland kans op smog door fijnstof.

Bron: zorgkrant.nl

Door paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland geeft het RIVM voor heel Nederland een stookalert af. Vanaf zaterdag 16 april in heel Nederland kans op smog door fijnstof. De luchtkwaliteit is hierdoor ‘onvoldoende’ tot ‘slecht’.

In Duitsland worden paasvuren traditiegetrouw op donderdag en vrijdag aangestoken. Hierdoor kunnen de fijnstofconcentraties al voor het Paasweekend stijgen. Op zaterdagavond worden er in Nederland paasvuren aangestoken. Rook, stof en geur kunnen hinder veroorzaken. De verwachting is dat in grote delen van Nederland de fijnstof concentraties verhoogd zijn en hinder ervaren kan worden. De mate waarin hinder ervaren wordt, hangt onder meer af van de windrichting, windsnelheid en de afstand tot de paasvuren.

Mensen die hinder ondervinden, wordt aangeraden om zware lichamelijke inspanning te vermijden. De smogwaarschuwing geldt tot en met eerste paasdag.

Stookalert
In verband met deze smogwaarschuwing, als gevolg van de paasvuren, geeft het RIVM voor heel Nederland ook een stookalert af. Bij een stookalert wordt geadviseerd om geen hout te stoken in kachels of open haarden, omdat dit leidt tot (nog) hogere fijnstof concentraties. Komend weekeinde ontstaat een bijzondere situatie waarbij aan de ene kant paasvuren worden aangestoken en aan de andere kant burgers wordt geadviseerd om geen haardvuren aan te steken. Dit komt voort uit de criteria waarop het afgeven van een stookalert is gebaseerd. Door een stookalert af te geven wordt beoogd de luchtkwaliteit niet nog verder te verslechteren.

Fijnstof
Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPDchronic obstructive pulmonary disease en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden.

Photo by Georgiana Avram on Unsplash

Shopping Cart