‘Kachels zijn net kleine Tata Steel-fabriekjes’

Bron: AD

De houtstook kachel heeft een gezellig imago en wordt gezien als alternatief om het huis goedkoper warm te houden. “Maar wat er uit die pijp komt is allerminste gezellig” zegt Dieter Pientka, “Zo’n kachel is een kleine chemische fabriek. En dat vaak midden in een woonwijk”.

Woensdag 2 november heeft de Raad van State uitspraak gedaan, waarbij het de gemeente Borsele verwijt dat ze te weinig doen tegen de (hout)stook overlast die Dieter en zijn vrouw ervaren door de buren. De hoogste bestuursrechter verwijst daarbij naar het Bouwbesluit, waarin staat dat het verboden is om voor de omgeving hinderlijke rook, roet, walm of stof te verspreiden.

Maar wat is nu precies hinderlijk? Dieter heeft in ieder geval geen twijfels over de schadelijkheid van houtrook: “Je hoort wel eens dat mensen zeggen dat ze niet in de buurt van Schiphol willen wongen. Nou, je kunt beter daar wonen dan in een wijk waar veel mensen de houtkachel laten branden. Het zijn als het ware allemaal kleine Tata Steel-fabriekjes”. Wel beaamt hij dat gemeenten toetsingscriteria nodig hebben om de schadelijkheid concreet aan te tonen.

Dieter wordt in zijn boodschap gesteund door de GGD’s en het Longfonds, welke onderstrepen dat houtstook erg ongezond is, en dat het een ‘Superslecht idee is om extra hout te gaan stoken deze winter’.

Ook Joop van Liere uit Karmperland is bang voor een winter vol houtstook. Volgens hem is het probleem voor mensen die er last van hebben nog nauwelijks bespreekbaar: “De buren die worden aangesproken voelen zich al snel aangetast in hunvrijheid. Ik heb dat zelf ook emegemaakt. Je stuit op irritatie. Ik hoop dat mensen gaan begrijpen hoe slecht die houtrook is. Een enkeling op de hei si niet zo erg, maar als een hele wijk stookt kan je dat vergelijken met dat iedereen een vrachtauto koop en die voor zijn huis laat draaien.

AeroCount heeft vorige week een blog geschreven over houtstook en alternatieve methoden om het huis warm te houden.

Shopping Cart