‘Overheden moeten omwonenden beter beschermen tegen gezondheidsrisico’s industrie’

Bron: nrc

Volgens een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid moeten overheden de omwonenden van industriële bedrijven beter beschermen tegen gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door schadelijke uitstoot. Overheden missen de kennis, capaciteit en urgentie om adequaat te handelen. Vaak komen ze pas in actie nadat omwonenden druk uitoefenen. De Onderzoeksraad onderzocht Tata Steel, Chemours en APN en ontdekte dat overheden vaak te reactief optreden bij schadelijke uitstoot van bedrijven en te weinig letten op de gezondheidsrisico’s. De Onderzoeksraad beveelt aan om meer aandacht te besteden aan gezondheidsrisico’s voor omwonenden, strengere eisen te stellen en vaker vergunningen aan te scherpen.

Shopping Cart