Weersomstandigheden Verbeteren Luchtkwaliteit in 2023

Bron: RIVM
De luchtkwaliteit in Nederland was in 2023 beter dan in 2022, voornamelijk door gunstige weersomstandigheden, aldus het RIVM. Meer regen en hardere wind hebben bijgedragen aan lagere concentraties van vervuilende stoffen zoals fijnstof. In 2023 waren de niveaus van fijnstof (PM10) ongeveer 15 procent en fijnstof (PM2,5) ongeveer 23 procent lager dan in 2022.

Het RIVM gebruikt grootschalige concentratiekaarten om de luchtvervuiling jaarlijks in kaart te brengen. Deze kaarten tonen de concentraties van diverse vervuilende stoffen, waaronder stikstofdioxide en fijnstof, en worden gemaakt met een combinatie van modelberekeningen en metingen. De verbeterde luchtkwaliteit voldoet beter aan de Europese en Nederlandse normen, wat cruciaal is voor de volksgezondheid en het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Shopping Cart