1000 euro voor wie zijn kachel sloopt: Nijmegen gaat houtstook verder aan banden leggen

Bron: deGelderlander

We hebben al vaker nieuwsartikelen gepost over de hoeveelheid fijnstof die vrijkomt bij open haarden en andere vormen van houtstook (Houtstook met 23% grootste fijnstofbron Nederland; Artsen waarschuwen voor vuurkorf; 4-uur open haard gelijk aan autorit Brussel-Moskou én terug). Het Nijmeegse stadsbestuur heeft dan ook besloten houtstook aan banden te leggen.

In Nijmegen-West krijgen inwoners alle kosten vergoed als ze hun kachel of open haard laten slopen óf verduurzamen door het aanbrengen van een katalysator of houtfilter. Mits de kosten daarvoor niet meer dan 1000 euro bedragen en de bewoners ook deelnemen aan een cursus ‘verantwoord stoken’.

Een algeheel stookverbod, waarvoor o.a. de Partij van de Dieren pleitte, komt er niet: het blijkt wettelijk niet toegestaan zoiets op te nemen in gemeentelijke regels. Wel onderzoekt het stadsbestuur of houtstook aan banden kan worden gelegd via het Omgevingsplan. Daarin zouden regels kunnen komen voor houtkachelgebruik. Bijvoorbeeld over hoelang, hoe vaak en onder welke weersomstandigheden er gestookt mag worden. ‘Daardoor kan de emissie van houtstook worden beperkt’, schrijft het stadsbestuur, ‘en daarmee schade en overlast voor omwonenden.’

Aanvulling (bron):
Een tikkeltje frappant, maar schoorsteenveger Jeroen Haan heeft het naar eigen zeggen in zijn ruim 30-jarige carriere nog nooit zo druk gehad. Niet alleen met onderhoud, maar ook met de verkoop van nieuwe kachels. Wel heeft hij nog enkele tips om uitstoot te verminderen: een nieuwe exemplaar stoot sowieso al minder uit dan oude kachels, daarnaast zijn er ook nog automatische filters (voor zo’n 2.000-2.500 euro), en filters die je na ieder gebruik moet schoonmaken (voor zo’n 500-600 euro).

Photo by Hayden Scott on Unsplash

1 thought on “1000 euro voor wie zijn kachel sloopt: Nijmegen gaat houtstook verder aan banden leggen”

  1. Pingback: Thai Massage

Comments are closed.

Shopping Cart