uitstoot

CO2-uitstoot Rotterdamse haven daalde vorig jaar met 10 procent

Bron: NT.nl De CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven daalde vorig jaar met 10 procent, voornamelijk door verminderde uitstoot van kolencentrales. Deze centrales op de Maasvlakte stootten 2 miljoen ton minder CO2 uit dan het voorgaande jaar. Ondanks een lichte toename in uitstoot van gascentrales, verminderde de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen met 20 procent. Het Havenbedrijf …

CO2-uitstoot Rotterdamse haven daalde vorig jaar met 10 procent Read More »

Luchtkwaliteit in slechts drie Europese landen voldoende, Azië meest vervuild

Bron: NU.nl Het recente World Air Quality Report van IQAir onthulde dat slechts zeven landen vorig jaar voldeden aan de wereldwijde norm voor fijnstof in de lucht, waarbij Estland, Finland en IJsland in Europa opvielen. Azië werd echter geconfronteerd met de meest ongezonde luchtkwaliteit, met Bangladesh, India en Pakistan als topvervuilers. De gegevens benadrukken de …

Luchtkwaliteit in slechts drie Europese landen voldoende, Azië meest vervuild Read More »

Bouwsector kan schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en nauwkeurige emissiemetingen

Bron: TNO De bouwsector staat voor een grote bouwopgave en de noodzaak om te verduurzamen en minder CO2 en stikstof uit te stoten. Dankzij betrouwbare emissiecijfers en inzichten in slimme bouwlogistieke maatregelen kunnen aanzienlijke stappen worden gezet. Het Afsprakenkader, een strategische samenwerking tussen IenW, Rijkswaterstaat en TNO, stimuleert de uitwisseling van kennis op het gebied …

Bouwsector kan schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en nauwkeurige emissiemetingen Read More »

Hoe luchtvervuiling onze gezondheid beïnvloed

Bron: eea.europa Luchtvervuiling is het grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico in Europa en een belangrijke oorzaak van voortijdig overlijden en ziekte. Fijnstof (PM2.5) veroorzaakt de meeste gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte. Zowel kort- als langdurige blootstelling aan luchtvervuiling kan leiden tot een breed scala aan ziekten, waaronder beroerte, chronische obstructieve longziekte, kanker en lagere luchtweginfecties. Fijne deeltjes in …

Hoe luchtvervuiling onze gezondheid beïnvloed Read More »

Elektrische auto’s zijn niet de oplossing tegen luchtvervuiling (artikel over de VS)

Bron: commonwealthmagazine De staat Massachusetts heeft een plan opgesteld om de staat te decarboniseren door de vloot van voertuigen over te schakelen op elektrische auto’s. Hoewel dit plan de uitstoot van koolstofdioxide vermindert, draagt het niet bij aan de bestrijding van de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid die verband houden met andere uitstoot en luchtvervuiling …

Elektrische auto’s zijn niet de oplossing tegen luchtvervuiling (artikel over de VS) Read More »

Verenigd Koninkrijk: boerderijen zijn de grootste bron van fijnstof in steden

Bron: miragenews Uit onderzoek blijk dat tussen de 25% en 38% van de luchtvervuiling in Britse steden wordt veroorzaakt door de landbouwsector. Dat is meer dan wat de stad zelf produceert. Ook luchtvervuiling uit continentaal Europa is een aanzienlijke bron. Het onderzoek omvatte drie steden: Leicester, Birmingham en Londen. Er is gebruik gemaakt van modellen …

Verenigd Koninkrijk: boerderijen zijn de grootste bron van fijnstof in steden Read More »

Gemeente kunnen uitkering krijgen om luchtkwaliteit te verbeteren

Bron: rvo.nl Provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend kunnen sinds 1 april een uitkering aanvragen om de luchtkwaliteit te verbeteren: de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). Alleen, of in samenwerking met 3e partijen, kunnen zij een project starten om de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof en fijnstof te verlagen. Minstens …

Gemeente kunnen uitkering krijgen om luchtkwaliteit te verbeteren Read More »

Shopping Cart